Vlhké tropy a deštné pralesy

Mgr. Silvie Karásková - Gymnázium Jeseník, Jeseník

19.5.2015
2129

Předmět, Ročník/ISCED

Zeměpis, 1. ročník čtyřletého gymnázia/ISCED 3

Charakteristika vzdělávacího materiálu

Na úvod tématu "Vlhké tropy" s žáky zopakujeme rozdělení biosféry na podnebné a vegetační pásy. Motivační film (viz externí link).

Zdůrazníme rozdíl mezi termíny podnebný a vegetační pás, nejlépe na příkladu tropického podnebného pásu.

Další část hodiny už se bude týkat nově probírané látky, a to vlhké tropy - deštné pralesy. Nejprve uvedeme, kde se vlhké tropy rozkládají, popíšeme si jejich klimatické poměry (teplotu, vlhkost, proudění vzduchu – pasáty). Na tabuli schematicky zakreslíme princip proudění pasátů.

Zopakujeme, jaký vliv má Coriolisova síla na směr pasátů.

Dále budeme mluvit o typické vegetaci v daném pásu, její druhové pestrosti. Zmíníme slovo biodiverzita.

Hlavně ale vysvětlíme termín patrovitost deštného pralesa, která je pro tyto lesy tak typická. Nakonec zmíníme hospodářské využití deštných lesů a problém s jejich nadměrným kácením. Zapíšeme si pojem plantážnictví, což je název pro zemědělskou produkci v tropech. Které plodiny patří mezi tropické a ve kterých státech se pěstují nejvíce.

Pokud zbude čas nebo v další hodině se můžeme pobavit o primitivních národech žijících v tropických oblastech, jejich stylu života a využívání pralesů.

Po celou dobu mají žáci po ruce školní atlasy a tablety, na kterých má každý danou prezentaci. S pomocí internetu vyhledáváme zajímavosti, obrázky z dané oblasti.

Na závěr si každý otevře své opakování na tabletu. Pokusí se zodpovědět otázky a udělat úkoly na dané téma. Odpovědi je nutné projít se všemi a žáci si opakování na tabletu sami opraví.

Cíle projektu

Cílem hodiny je upevnit výše uvedené pojmy. Zdůraznit rozdíl mezi slovy podnebný a vegetační pás na konkrétním příkladu tropů. Srovnat život v našem podnebném pásu se životem v tropech. Uvědomit si, že jakékoli změny nastanou v tropech vlivem nadměrného kácení pralesa, negativně to ovlivní život i v dalších pásech.

Výstupy projektu

Související projekty

Спряжение глаголов 1890

Спряжение глаголов

Mgr. Taťána Kačmárová - Gymnázium Jeseník, Jeseník

10.7.2015
Antické umění 1677

Antické umění

Mgr. Jiří Bartoň - Gymnázium Jeseník, Jeseník

11.5.2015
Adjectives 983

Adjectives

Ing. Ivana Kalinová - Gymnázium Jeseník, Jeseník

4.5.2015
Свободное время 2048

Свободное время

Mgr. Taťána Kačmárová - Gymnázium Jeseník, Jeseník

4.5.2015
Opakování punských válek 2396

Opakování punských válek

PaedDr. Eva Knoppová - Gymnázium Jeseník, Jeseník

4.5.2015